تبلیغات
طراحی صنعتی ، مهندسی معکوس قطعات ، طراحی قالبهای تزریق پلاستیک و فلزی - روش های بستن اینسرتها در قالب های پلاستیک
طراحی صنعتی ، مهندسی معکوس قطعات ، طراحی قالبهای تزریق پلاستیک و فلزی
موسسه تحقیقاتی و طراحی و ساخت قالب های صنعتی 09374134989
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد … نمیخواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت … ولی بسیار مشتاقم … كه از خاك گلویم سوتكی سازد … گلویم سوتكی باشد به دست كودكی گستاخ و بازیگوش … تا كه پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد …. و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد … تا بدین سان بشكند دائم سكوت مرگبارم را …

دکتر علی شریعتی

مدیر وبلاگ : مهندس کمیل علیزاده
نظرسنجی
نظر خود را درباره طاراحان قالب و سطح توانایی انها بیان کنید ؟


1.                   روشهای بستن اینسرتها
دو روش برای بستن اینسرتها به صفحه نگهدارنده وجود دارد .انتخاب یکی از این دو روش بستگی به نوع اینسرت دارددر روش اول از تکنیک بستن با پیچ از زیر استفاده شده است.در این حالت اینسرت از یک جاساز کور در صفحه نگهدارنده با پیچ های آلن محکم می شود.این پیچ ها از داخل سوراخهای صفحه نگهدارنده عبور می کنند.دقت شود که رزوه های موجود در روی انسرت راه بدر نشود تا مواد پلاستیک نتوانند به داخل این فرورفتگی ها نفوذ کنند. درشکل زیر قسمت (a ) اگر به روش معکوس رزوه را در نگهدارنده و سرپیچ را روی اینسرت شکل(b ) ایجاد کنیم یک حالت غیر مطلوب به دست می آید و ممکن است مواد پلاستیک مجددا در ناحیه سر خزینه پیچ نفوذ کنند.روش صحیح در شکل (c ) نمایش داده شده است.

شکل۱۲: نمایش روشهای درست و نادرست بستن اینسرت با پیچ به نگهدارنده


روشهای (a) و (b) هر دو در روی سطح قالب ایجاد فرورفتگی می کنند در این فرورفتگی ها ممکن است مواد پلاستیک نفوذ کنند.(c) طرح صحیح است

روشهای (a) و (b) هر دو در روی سطح قالب ایجاد فرورفتگی می کنند در این فرورفتگی ها ممکن است مواد پلاستیک نفوذ کنند.(c) طرح صحیح است

اینسرتهای چهارگوش( شکلb,a-7 ) معمولا به این روش نصب می شوند زیرا به اندازه کافی فضای مورد نیاز بین محفظه و لبه اینسرت برای بستن پیچ وجود داردواز طرف دیگر اینسرتهای گرد و کوچک را عموما نمی توان با پیچ بست و معمولا به روش دوم بسته می شوند.
روش دوم استفاده از یک لبه فلانچی شکل روی اینسرت است (شکل
 ۷ -g,h ) این فلانچ در جاساز مربوطه در نگهدارنده قرار می گیرد.در این حالت یک جاساز راه بدر روی نگهدارنده ایجاد می شود.یک گودی برای نصب فلانچ در پشت صفحه نگهدارنده ایجاد شده است.اینسرت در محل خود با فلانچ مربوطه به روی پله جاساز قرار می گیرد و یک صفحه پشت بند که با پیچ به صفحه نگهدارنده بسته شده فلانچ را در محل خود ثابت می کند .یکی از مزیت های این روش ،ماشین سازی راحت و ساده جاسازهای گرد راه بدر در نگهدارنده نسبت به جاسازهای کور است.مزیت دیگر ماشین کاری ساده فلانچ روی اینسرت گرد ،سادگی ایجاد جاساز مربوطه در صفحه نگهدارنده است.در حالیکه برای اینسرتهای چها گوش چنین نیست.
مزیت خوب این روش در قالبهای چند محفظه ایست که در هر دو نیمه بایستی از اینسرت استفاده نمود.در این روش به دلیل اینکه سوراخهای مربوط به محل اینسرت در صفحه نگهدارنده راه بدر بوده (اگر هر دو اندازه محل ماهیچه و حفره یک اندازه باشد) می توان هر دونیمه را با هم سوراخکاری نمود.هم محوری و انطباق خوب بین حفره و ماهیچه با جازدن حفره و ماهیچه در صفحه نگهدارنده به دست می آید.بنابر دلایل مطرح شده در عمل این روش برای اینسرتهای گرد بکار برده می شود و به ندرت در اینسرتهای چهار گوش استفاده می شود.معایب استفاده از این روش در اینسرتهای چهارگوش شکل(
d,c-7 ) عبارتند از:
۱- بایستی عملیات ماشین کاری اضافی برای ایجاد فلانچ روی اینسرت انجام داد.
۲- جاساز ایجاد شده در صفحه نگهدارنده نیز به کار بیشتر نیاز دارد و در نتیجه هزینه کلی قالب افزایش می یابد. زمانی از فلانچ در اینسرتهای چهار گوش استفاده می شود که نیاز به یک انطباق راحت بین دو اینسرت باشد و یا فضای کافی برای بستن پیچ جهت اتصال به صفحه نگهدارنده در اینسرت وجود نداشته باشد.1.                   مقایسه دو روش اینتگری و اینسرتی
هر دو روش اینسرتی و اینتگری با توجه به ابعاد قطعه تزریقی ،شکل قطعه تزریقی،پیچیدگی قالب،تکه محفظه یا چند محفظه ای بودن قالب،هزینه ساخت قالب و  مزیتهایی دارند. بنابراین به طور کلی می توان گفت که با توجه به خصوصیات هر قالب باید یک تصمیم طراحی دقیق و با اهمیت اتخاذ شود.وقتی که با یک قطعه مشخص مواجه می شویم باید مزایای دو روش را با هم مقایسه کنیم و بعضی از ملاحظات کلی اعم از هزینه،تعداد حفره و غیره را در نظر گرفت که در ذیل به شرح هر کدام می پزدازیم:

1.                    ۱هزینه
الف) هزینه مواد اولیه
ب) هزینه ماشین کاری و نصب
(a
 در روش اینتگری باید همه صفحه از جنس یک فولاد گرانقیمت ساخته شود ولی در روش اینسرتی بخشی که شکل محفظه را به وجود می آورد بایستی از جنس فولاد باشد .نگهدارنده از جنس یک فولاد ارزان قیمت است .در استفاده از مواد اولیه روش اینتگری روش پر هزینه ای است .
(b
 در یک قالب تک محفظه ای روش اینتگری ،زمان ماشین کاری و همچنین تعداد عملیاتی که باید انجام شود را نسبت به روش اینسرتی کاهش می دهد.
در هر حال برای قالبهای چند محفظه ای پارامترهای دیگری رانیز باید در نظر گرفت.

  • ۲تعداد حفره
   مشکلاتی که در ماشین کاری و انطباق حفره ها و ماهیچه ها در روش اینتگری وجود دارد با افزایش تعداد حفره های قالب افزایش پیدا می کند.برای قالبهای چند محفظه ای ترجیحا از روش اینسرتی استفاده می شود
  • ۳انطباق قالب چند محفظه ای
   سهولت انطباق و قابلیت تنظیم حفره و ماهیچه را می توان با یکی از مشخصات برجسته ساخت قالبهای چند محفظه ای دانست.برای مثال پس از ساخت قالب ،در مرحله آزمایش ابتدایی ممکن است ضخامت دیواره ای قطعه تزریقی یکسان نباشد.معمولا در قالبهای اینسرتی این عیب به راحتی قابل اصلاح است ولی در قالبهای اینتگری این عمل فوق العاده مشکل است.
  • ۴-اندازه قالب
   قالب اینتگری یک واحد یکپارچه است در حالیکه یک قالب اینسرتی یک مجموعه مونتاژ شده است و بدین معنی است که با قطعه مشابه،اندازه قالب اینتگری نسبت به قالب اینسرتی کوچکتر است .در هر حال اگر محفظه ها را به صورت مجزا داشته باشیم با انتخاب روش اینسرتی مشکلات جابجایی و ماشین کاری قطعه به حداقل می رسد.قالب اینتگری نیاز به بلوک فولادی بزرگ و سنگین دارد که باید در مراحل مختلف ساخت جابجا شود.این موضوع باعث بروز مشکلاتی در جابجا نمودن قعات در مرحله ساخت و همچنین افزایش هزینه ماشین کاری خواهد شد.
  • ۵-عملیات حرارتی
   اغلب اوقات بهتر است برای افزایش سختی و در نتیجه مقاومت در برابر سایش ،قطعات فولاد در قالب که محفظه را تشکیل می دهند،تحت عملیات حرارتی قرار گیرد.در عملیات حرارتی احتمال کج شدن قطعات وجود دارد.هرچه قطعه کوچکتر باشد ،در عملیات حرارتی کجی کمتری اتفاق می افتد.بنابراین از دیدگاه عملیات حرارتی روش اینسرتی بهتر از روش اینتگری است.
  • ۶-تعویض قطعات خراب
   در سیستم اینسرتی امکان تعمیرات محفظه و همزمان با آن ادامه تولید با بقیه محفظه ها وجود دارد.ورودی محفظه گرم شده به شکل مناسبی مسدود شده و در نتیجه کمترین وقفه در تولید پیش می آید.
  • ۷-سیستم خنک کاری
   گر از روش اینتگری استفاده شود ،طراحی سیستم خنک کاری حفره و ماهیچه بسیار ساده است.طراح می تواند مدار بسته خنک کاری را بدون استفاده از آب بندها که در هنگام استفاده از اینسرتها بایستی بکار گرفت ،طراحی کند.
  • ۸-نتیجه:
   مسلما برای قالب های تک محفظه ای جدای از ساده یا پیچیده بودن قطعه ترجیحا از روش اینتگری استفاده می شود.قالب تک محفظه ای اینتگری نهایتا یک قالب با استحکام مناسب ،حجم کم،نسبتا کم هزینه و عموما با یک سیستم خنک کاری خوب نسبت به طرح اینسرتی است.در ذهن داشته باشید که استفاده از اینسرت موضعی یکی از عاقلانه ترین راهها برای ساده سازی در ساخت محفظه قالب است.
   انتخاب نوع قالب در قالبهای چند محفظه ای به راحتی انتخاب در قالبهای تک محفظه ای نیست.در انتخاب قالب نوع اینسرتی ساخت،انطباق حفره و ماهیچه و هزینه کم قالب پارامترهای موثری هستند.
   برای شکلهای خیلی ساده بهتر است که یک صفحه قالب به روش اینسرتی و صفحه دیگر به روش اینتگری ساخته شود.به عنوان مثال یک قالب چند محفظه ای برای تولید یک قوطی را در نظر بگیرید .صفحه حفره را می توان با طرح اینتگری ساخت و مزیتهایی از قبیل استحکام و اندازه کوچکتر قالب حاصل می شود.صفحه ماهیچه را می توان با طرح اینسرتی ساخت تا مزیتهایی مانند ماشین کاری ساده تر و قابلیت تنظیم قالب در طرح وجود داشته باشد.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مهندس کمیل علیزاده
سه شنبه 24 تیر 1393
جمعه 21 مهر 1396 11:24 قبل از ظهر
Hello! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site
mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my apple iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be
able to correct this problem. If you have any recommendations, please share.

Appreciate it!
شنبه 1 مهر 1396 07:06 بعد از ظهر
It's wonderful that you are getting ideas from this piece of writing as
well as from our discussion made at this place.
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:45 بعد از ظهر
Very good info. Lucky me I came across your website by chance (stumbleupon).
I have saved as a favorite for later!
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:41 قبل از ظهر
We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your website provided us with useful info to work on. You've
performed an impressive process and our whole community will be thankful to you.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:12 قبل از ظهر
I think everything typed was very logical. However, think on this, what if you
were to create a awesome headline? I am not suggesting your content
isn't solid, however suppose you added a headline
to possibly grab folk's attention? I mean طراحی صنعتی
، مهندسی معکوس قطعات ، طراحی قالبهای تزریق
پلاستیک و فلزی - روش های بستن اینسرتها در
قالب های پلاستیک is a little vanilla.
You could glance at Yahoo's front page and note how they write post headlines to grab viewers interested.
You might add a video or a picture or two to grab readers excited about everything've
written. In my opinion, it could make your posts a little livelier.
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:30 قبل از ظهر
What's up, of course this article is actually good and I have learned
lot of things from it concerning blogging.
thanks.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:23 بعد از ظهر
For the reason that the admin of this web page is working,
no uncertainty very soon it will be well-known, due to its feature contents.
شنبه 14 مرداد 1396 01:09 بعد از ظهر
Someone necessarily lend a hand to make critically posts I'd state.
This is the very first time I frequented your website page
and to this point? I surprised with the analysis you made to create
this actual put up incredible. Fantastic activity!
جمعه 13 مرداد 1396 07:14 قبل از ظهر
Useful information. Lucky me I discovered your
web site unintentionally, and I'm surprised why this accident didn't came about earlier!
I bookmarked it.
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:26 قبل از ظهر
This paragraph will help the internet viewers for building up new website or even a weblog from start to end.
جمعه 6 مرداد 1396 06:25 بعد از ظهر
Everyone loves it when people come together and share thoughts.

Great site, keep it up!
شنبه 31 تیر 1396 03:23 قبل از ظهر
Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!
شنبه 3 تیر 1396 03:51 بعد از ظهر
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this article i thought i could also create comment due to this brilliant paragraph.
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 03:26 بعد از ظهر
Please let me know if you're looking for a
article writer for your weblog. You have some really good posts and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love
to write some articles for your blog in exchange for
a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Regards!
شنبه 9 اردیبهشت 1396 02:38 بعد از ظهر
You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write.
The world hopes for even more passionate writers like you who
aren't afraid to say how they believe. At all times go after your heart.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 03:39 بعد از ظهر
We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site offered us with helpful info to work on. You
have done an impressive activity and our entire group can be grateful to you.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 01:57 قبل از ظهر
Great article! This is the kind of info that should be
shared across the net. Shame on Google for no longer positioning this
submit upper! Come on over and discuss with my site .
Thanks =)
یکشنبه 27 فروردین 1396 10:47 بعد از ظهر
Howdy, i read your blog from time to time and
i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 08:06 قبل از ظهر
Hi! I've been reading your web site for a long time now and finally got the courage
to go ahead and give you a shout out from Humble Texas!

Just wanted to mention keep up the excellent job!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:16 بعد از ظهر
Hi! Quick question that's entirely off topic. Do you know how
to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might
be able to correct this issue. If you have any suggestions,
please share. With thanks!
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:37 قبل از ظهر
A person essentially lend a hand to make significantly articles
I would state. That is the first time I frequented your web page and
to this point? I surprised with the analysis you made to create this particular put up incredible.
Excellent task!
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:53 قبل از ظهر
Woah! I'm really loving the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.
I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads super fast for me
on Opera. Excellent Blog!
پنجشنبه 10 فروردین 1396 10:27 قبل از ظهر
I think this is among the most significant information for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is
ideal, the articles is really excellent : D. Good job,
cheers
پنجشنبه 10 فروردین 1396 10:24 قبل از ظهر
I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this
sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
Studying this information So i am satisfied to convey
that I've a very good uncanny feeling I came upon just what
I needed. I most unquestionably will make certain to do not forget this site and give
it a glance on a continuing basis.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 10:16 قبل از ظهر
I need to to thank you for this excellent read!!
I certainly loved every bit of it. I've got you bookmarked to look
at new stuff you post…
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:53 قبل از ظهر
Good information. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon).

I have saved it for later!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار تلگرام
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل