تبلیغات
طراحی صنعتی ، مهندسی معکوس قطعات ، طراحی قالبهای تزریق پلاستیک و فلزی - طراحی حرارتی قالب ( نگرشی ساده برای کاهش چرخه تولید )
طراحی صنعتی ، مهندسی معکوس قطعات ، طراحی قالبهای تزریق پلاستیک و فلزی
موسسه تحقیقاتی و طراحی و ساخت قالب های صنعتی 09374134989
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد … نمیخواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت … ولی بسیار مشتاقم … كه از خاك گلویم سوتكی سازد … گلویم سوتكی باشد به دست كودكی گستاخ و بازیگوش … تا كه پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد …. و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد … تا بدین سان بشكند دائم سكوت مرگبارم را …

دکتر علی شریعتی

مدیر وبلاگ : مهندس کمیل علیزاده
نظرسنجی
نظر خود را درباره طاراحان قالب و سطح توانایی انها بیان کنید ؟

در قالب¬گیری تزریقی، دمای قالب نسبت به دمای محیط افزایش می¬یابد تا به یک دمای ثابت برسد. بنابراین حداقل زمان مورد نیاز برای سرد کردن نیز افزایش می¬یابد. بهبود طراحی گرمایی قالب، زمان سرد کردن را بهینه خواهد کرد و در نتیجه آن مقدار نهایی زمان چرخه تولید کاهش می¬یابد. 
هدف از انجام این کار توسعه دادن نرم افزاریست که توانایی شبیه¬سازی چند چرخه را داشته باشد و همزمان، زمان شبیه¬سازی را با دقت بالایی با روند چرخه¬ها هماهنگ کند. در این تحقیق سه نمونه مورد مطالعه قرار گرفته¬اند که یکی از آنها در آزمایشگاه نویسندگان انجام شده و دوتای دیگر در یک مجموعه ماشین¬سازی مورد آزمون قرار گرفته است. 

مقدمه: 
قالب¬گیری تزریقی رایج¬ترین فرایند برای تولید انبوه قطعات پلاستیکی است. این روش مزایای زیادی دارد از جمله: دقت (صحت)، تولید بالا، زمان تولید کم و انعطاف¬پذیری فرایند. در بازارهای فوق رقابتی امروز، کیفیت عالی و زمان تولید کم از ملزومات موفقیت است. در قالب¬گیری تزریقی بیش¬ترین زمان تولید صرف سرد کردن قطعه می¬شود. متأسفانه اغلب قالب¬سازان هر بار که قالب جدیدی را می¬سازند از روش سعی و خطا برای پیدا کردن زمان سردسازی مکفی استفاده می¬کنند. کاهش دادن بیش از حد زمان سردسازی تأثیر نامطلوبی بر کیفیت قطعه می¬گذارد. قطعه¬ای که نادرست سرد شده باشد ایرادهایی از قبیل تاول، تغییر¬شکل¬های ناخواسته و تاب برداشتن و ... خواهد داشت و اگر فرایند سردسازی را خیلی محتاطانه زیاد در نظر بگیریم، تأثیرات نامطلوبی بر روند اقتصادی تولید خواهیم گذاشت و چیزی که به پیچیدگی مسأله می¬افزاید طبیعت تکراری فرایند است. به عنوان یک نتیجه منطقی، شرایط قالب از ابتدا تا زمانی که قالب به یک حالت پایدار گرمایی برسد تغییر می¬کند. پس حداقل زمان سردسازی مورد نیاز تا زمانی که دمای قالب به یک دمای تعادل برسد افزایش پیدا می¬کند. به طور کلی تا زمانی می-توان شبیه¬سازی انتقال حرارت سه بعدی را با استفاده از بسته¬های نرم¬افزاری المان محدود، برای پیش¬بینی کردن وضعیت دمایی قالب استفاده کرد که حالتی مشابه حالت پایدار برای قالب ایجاد شود، در آن صورت به راحتی می¬توان زمان خنک¬سازی مورد نیاز را پیش¬بینی کرد؛ اگرچه بنابر پیچیدگی اغلب قالب¬ها استفاده از این روش کاری، زمان زیادی را طلب می¬کند. 
هدف کلی این پروژه توسعه راهکارهای ساده برای پیش¬بینی دمای قطعه و تخمین زدن کمترین زمان سردسازی مطمئن با استفاده از شبیه¬سازی انتقال حرارت یک بعدی و ایجاد کردن قانون¬ها یا خط‌مشی‌هایی است درباره این¬که چگونه می¬توان این روش کاری را برای قطعات پیچیده نیز به کار برد. ما در این مقاله ابتدا روش کار را ارائه کرده و سپس نتیجه عملی را با جواب¬های پیش¬بینی شده توسط نرم¬افزار در قالب¬های ساده و پیچیده مقایسه می¬کنیم. 
طرح: 

چرخه گرمایی در فرایند قالب¬گیری تزریقی می¬تواند به دو قسمت تقسیم گردد: گرم کردن بسپار تا دمای ذوب آن و به دنبال آن تزریق بسپار ذوب شده به داخل حفره (Cavity) و سردسازی قطعه برای افزایش استحکام و جدا کردن آن از قالب. در فرایند قالب¬گیری تزریقی زمان چرخه به چند بخش تقسیم می¬شود: پر کردن، سرد کردن، باز شدن قالب، پراندن قطعه و بستن قالب. ما در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل کردن اهداف؛ زمان چرخه را به سه گام تقسیم کردیم (همان¬طور که در شکل 1 ملاحظه می-کنید). گام اول مراحل پرکردن و سردکردن را نمایش می¬دهد. گام دوم مراحل باز شدن قالب و پران را نمایش داده است. به دلیل چسبیدن قطعه به یک طرف قالب؛ شرایط دمایی متفاوتی برای هر یک از دو نیمه قالب وجود دارد. گام نهایی تأخیر در تزریق را قبل از مرحله پرکردن را نشان می¬دهد. فرض شده که قالب در شروع تحلیل¬ها کاملاً پر شده باشد. تفکیک زمانی برای هر گام با رسم دما و فشار، داخل یک قالب تخت در یک بازه زمانی، در شکل 2 نشان داده شده است. هم¬چنین شکل 2 نشان می¬دهد که قطعه در جایی که ترموکوپل واقع شده است به کناره قالب چسبیده است. بنابراین هیچ افت دمای ناگهانی در وقتی که قالب جدا می¬شود مشاهده نشده است. دو برآمدگی کوچک روی منحنی فشار نشانگر جداشدن قالب و پراندن قطعه می¬باشد (ثانیه 21ام و 28ام علامت¬گذاری شده¬اند). 
هدف، تولید قطعاتی با کیفیت خوب در شرایط حالت پایدار است. چرخه¬های تزریق متعددی برای قالب لازم است تا به یک دمای تعادل برسد. تعداد چرخه¬های مورد نیاز برای رسیدن به چرخه¬ای ثابت به این بستگی دارد که چقدر طراحی دمایی قالب خوب باشد. برای اینکه وضعیت دمایی قالب را همان¬طور که در طول زمان توسعه می¬یابد پیش¬بینی کنیم، نیاز است که مدل شبیه¬سازی مناسبی داشته باشیم. در صورتی که یکی از سه وجه قطعه در مقایسه با دو وجه دیگر خیلی کوچک¬تر باشد؛ می¬توانیم معادله تعادل حرارتی سه بعدی را به یک معادله یک¬بعدی ساده¬تر کنیم. این مورد برای اغلب قطعاتی که بوسیله فرایند قالب¬گیری تزریقی ساخته می‌شوند صادق است. 

مدل¬سازی ریاضی: 
برای یک حالت یک بعدی، معادله تعادل انرژی می¬تواند به این صورت درآید: 


که در آن و ρm و m به ترتیب رسانایی گرمایی، چگالی و ظرفیت گرمایی یک ماده m است ( m=A نشانگر یک ماده گرمانرم است و m=B نشانگر فولاد است). اگر ثابت باشد؛ معادله 1 می-تواند به صورت زیر نوشته شود: 
که ضریب پخش گرمایی است. شرایط کرانی شارگرمایی ثابت در وجه مشترک قالب فلزی و گرمانرم به این صورت بود: 


با دماهایی که در وجه مشترک مساوی می شود و جابجایی آزاد شرایط مرزی در سطوح قالب استفاده می¬شود: 
برای تجزیه و تحلیل عددی، معادلات رایج با استفاده از روش تفاضل متناهی تفکیک می¬شوند. شکل 3 تمام معادلات متداول و شرایط مرزی را که با توجه به موقعیت آنها در آنالیز ابعادی استفاده شده‌اند را نشان می¬دهد. این معادلات از روش تکرار برای شبیه‌سازی چرخه¬ی دمایی در فرایندهای قالب¬گیری تزریقی استفاده می¬کنند. توزیع دمای نهایی برای هر تکرار به عنوان شرایط اولیه برای چرخه بعدی استفاده شده است. 
مدل¬های مطالعه شده: 
رفتار مدل¬های متعددی برای این کار مطالعه شده¬ است تا این نرم¬افزار شبیه¬ساز، قابل استناد گردد. 
مدل 1: 
اولین تحقیق در آزمایشگاه ما یعنی دانشگاه اُهایو انجام شده که در آن از یک صفحه مسطح مستطیلی با کشویی‌های قابل تنظیم استفاده شده است. ضخامت حفره (Cavity) می¬توانست از 05/0 تا 075/0 یا 1/0 اینچ و یا ترکیبی از همه اینها تنظیم گردد. از دو پیکربندی مختلف در این تحقیق استفاده شد: ضخامت یکسان مدل که حفره¬ای به ضخامت 05/0 اینچ داشت و یک صورت سه ضخامته از قالب که همه ضخامت‌ها در میانه مقطعی با بعد 05/0 اینچ داشتند. قالب هیچ مجرای خنک¬کاری نداشت. جنس ماده استفاده شده از پلاستیک¬های GE بسپار MC-1300 PC-ABS بود. دستگاه استفاده شده برای این کار؛ یک پرس Sumitomo 50 تنی بود. ترکیب ترموکوپل و مبدل فشار که اجزاء لاینفک یک قالب هستند نیز برای جمع¬آوری داده¬های استاندارد استفاده شدند. از یک نرم¬افزار آزمایشگاهی و یک ابزاز اندازه¬گیری عمومی جمع آوری اطلاعات به صورت همزمان برای ثبت داده¬ها استفاده شد. هم¬چنین برای بدست آوردن دقیق دما، از یک دوربین فروسرخ بهره‌برده‌ایم. با رسم روند دما از ترموکوپل برای قالب‌های با ضخامت یکسان و سه ضخامته در یک مقدار ضخامت 05/0 اینچی (همان¬طور که در شکل 4 نشان داده شده است)، در تأیید فرض ما که مدل انتقال حرارت یک بعدی برای موارد مشابه این مورد کافی است، قابل مشاهده است که روند رسم شده برای هر دو مورد مشابه شده است. در طول آزمون¬های اولیه؛ همان¬طور که در شکل 5 نمایش داده شده دماهای عملی بدست آمده برای قالب به خوبی بوسیله نرم¬افزار ما پیش¬بینی شده بود. 

مدل 2: 
این آزمون در محل شرکت حامی ما و روی یک قطعه ضربه¬گیر (سپر ماشین) انجام شده است. در این مورد بنابر محدودیت¬های موجود؛ فقط یک عکس حالت پایدار با دوربین حرارتی فروسرخ گرفتیم. ماده استفاده شده TPO از بسپارهای مهندسی Solvay بود. ضخامت¬ها در دو محل پیش¬بینی شده mm2 و mm5 بود. دمای کانال سردکننده co10 تنظیم شده بود و برای این کار از یک شیوه استاندارد پیروی کردیم. دمای محیط co20 بود که دمای متوسط داخلی در آن موقع از سال بود. اولین شبیه¬سازی به سمتی گرایش داده شد که قسمت نازک¬تر قطعه که mm2 ضخامت داشت را در یک دمای تعادل co46 شبیه¬سازی کند. تنظیم کردن نقطه ذوب، ضریب انتقال حرارت و زمان¬بندی چرخه¬ی تولید در بازه¬های منطقی منتج به این پیش¬بینی شد که دمای سطحی co45 با دمای co46 که از عکس فروسرخ (که در تصویر b6 و 7 نشان داده شده است) مورد مقایسه قرار بگیرد. با استفاده از پارامترهای مشابه و با تغییر ضخامت به mm5 قسمت ضخیم¬تر قطعه را شبیه¬سازی کردیم. این بار دمای سطحی co55 پیش بینی شد که با دمای co61 که از عکس فروسرخ مشاهده شده بود مقایسه گردید که نتایج آن در شکل b6 و 7 قابل مشاهده است. 

مدل 3: 
این آزمون هم در محل شرکت حامی ما انجام شد ولی این بار روی یک قطعه متفاوت و پیچیده¬تر از مدل ضربه‌گیر قبلی که استفاده شد. در این آزمون پارامترهای مهم قالب¬گیری از جمله: دمای قالب، دمای محیط، دمای ذوب ماده، زمان دقیق چرخه جداسازی، تأخیر زمانی بعد از تزریق که شامل زمان صرف شده روی جمع¬کننده¬ها (روبات¬های جابجاکننده قطعات) می¬باشد و تسمه نقاله به دقت ثبت شده است. در ضمن از یک دوربین فروسرخ نیز برای ثبت کردن دمای قطعه هنگامی که روی جمع-کننده‌هاست (شکل b6)، درست 8/7 ثانیه پس از پراندن قطعه استفاده شده است هم¬چنین از یک دماسنج ویژه (Pyrometer) برای ثبت کردن دمای سطح در انتهای نوارنقاله یعنی 30 ثانیه بعد از پراندن قطعه استفاده شده است. جدول 1 شرایط این کار را نشان می¬دهد و جدول 2 نشان¬دهنده زمان تفکیک برای یک چرخه تنهاست. زمان دقیق ثبت شده از خروجی مستقیم ماشین قالب¬گیری تزریقی بدست آمده است. دمای حالت تعادل در کمتر از 10 چرخه و بنابر ظرفیت سردسازی کانال سردکننده حاصل شده است. سه موقعیت اندازه¬گیری ما از روی عکس¬های فروسرخ انتخاب شده¬اند. محل اول در قسمت سطح جلویی ضربه¬گیر، محل دوم در سطح جایی که چراغ مه¬شکن نصب می¬شود و محل سوم در زیر ضربه¬گیر در جایی واقع است که نازک¬ترین قسمت قطعه است (به ترتیب نقاط 2 و 3 و4 در شکل c6). نرم¬افزار شبیه¬سازی، دما را در نقاط 2 و 3 به خوبی پیش¬بینی کرد ولی در نقطه 1، co10 دما را کمتر از دمای واقعی نقطه پیش¬بینی کرد (شکل a8) که این خطا به این دلیل است که نقطه 1 در زاویه خاصی واقع شده است که نور محیط را به سمت دوربین منعکس می¬کند و این سبب می شود که دوربین فروسرخ دمای بالاتری را در این نقطه تشخیص دهد. 
به نظر می¬رسد که نقطه 3 بهترین جا برای اندازه گیری مداوم باشد چرا که شرایط ان به سادگی قابل تشخیص است. پیش¬بینی دما برای مقداری که از روی دماسنح در انتهای مسیر نقاله خوانده می-شود بسیار خوب بود که در شکل b8 قابل رویت است. 
از سه نقطه انتخابی که روی قسمت جلوی قطعه مانند نقطه 1 ضربه¬گیر واقع شده بودند برای گرفتن اندازه‌ها استفاده شد. برای این بخش ما از مقدار بیشتری از ضریب انتقال حرارت استفاده کردیم تا اثر بادی را که سامانه¬ی تهویه مستقیماً روی این نقاله می‌وزید را خنثا کنیم. 

نتیجه¬گیری و کارهای آتی: 
نرم¬افزار بسط داده شده است تا انتقال حرارت را طی فرایند قالب¬گیری تزریقی پیش¬بینی کند تا زمان شبیه¬سازی و هزینه¬ها را به حداقل برساند. رهنمودها برای ساده کردن قطعات پیچیده¬تر توسعه داده شده است تا همامنگی را زمانی که از این نرم¬افزار استفاده می¬شود حفظ کند. عیب¬های قالب¬گیری مربوط به تغییرات دما برای فراهم کردن بینشی بهتر و کنترل داشتن روی فرایند قالب¬گیری تزریقی قابلیت مطالعات بیشتر را دارند. 
ما در پی گسترش عاملی هستیم که آنرا پیش¬بینی کننده چرخه می¬نامیم. 
در حقیقت ما می¬خواهیم قابلیت¬های زیر را به نرم¬افزار کنونی خود بیفزاییم: 
- محاسبه دمای مناسب برای پراندن قطعه 
- پیش¬بینی کردن مقدار زمان سردسازی لازم 
روند سرد¬سازی بر بر کلیت چرخه¬ی گرمائی فرایند قالب¬گیری تزریقی تاثیر می¬گذارد که منجر به فرو‌رفتگی¬های مشخص و تغییر شکل قطعات تولیدی خواهد شد. 
ما در نظر داریم تا از این رفتارشناسی به عنوان یک مقیاس عملکرد استفاده کرده و آنها را با انتقال حرارت و نرم‌افزار پیش¬بینی¬کننده چرخه ترکیب کنیم تا پردازش بهینه اطلاعات و پارامترهای طراحی را گسترش دهیم.نوع مطلب : قالب سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مهندس کمیل علیزاده
جمعه 20 تیر 1393
پنجشنبه 2 شهریور 1396 01:41 بعد از ظهر
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
However, how can we communicate?
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:14 بعد از ظهر
mersi
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:12 بعد از ظهر
وبلاگ خوبی دارید
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:12 بعد از ظهر
سلام خوب بود
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:08 بعد از ظهر
سلام ممنون
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:08 بعد از ظهر
salam khoob bood
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:05 بعد از ظهر
salam
mamnoon
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:05 بعد از ظهر
mersi
یکشنبه 29 مرداد 1396 12:04 بعد از ظهر
thank
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:03 بعد از ظهر
Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest
thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just
do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect ,
people could take a signal. Will likely be back to get more.
Thanks
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:49 بعد از ظهر
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I
provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same area of interest as yours and my
users would certainly benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Thanks!
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:38 بعد از ظهر
Good day! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:58 قبل از ظهر
Hello would you mind letting me know which web host you're using?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
loads a lot faster then most. Can you recommend a
good web hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!
یکشنبه 8 مرداد 1396 09:58 بعد از ظهر
I think the admin of this site is in fact working
hard for his web site, since here every material is quality
based stuff.
شنبه 31 تیر 1396 05:56 بعد از ظهر
Greetings from Florida! I'm bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.

I love the information you provide here and can't wait to take
a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great blog!
چهارشنبه 14 تیر 1396 11:08 قبل از ظهر
Howdy I am so grateful I found your web site,
I really found you by accident, while I was browsing on Bing
for something else, Anyhow I am here now and would just like
to say many thanks for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
I don't have time to browse it all at the moment but
I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a great deal
more, Please do keep up the superb job.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 05:41 قبل از ظهر
Inspiring story there. What happened after? Good luck!
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 12:47 قبل از ظهر
Heya are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog
world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make
your own blog? Any help would be greatly appreciated!
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 03:22 بعد از ظهر
In fact no matter if someone doesn't be aware of afterward its up to
other people that they will assist, so here it takes place.
شنبه 9 اردیبهشت 1396 09:29 قبل از ظهر
Yes! Finally someone writes about manicure.
یکشنبه 27 فروردین 1396 10:13 بعد از ظهر
Hey I know this is off topic but I was wondering if
you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
updates.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 09:40 قبل از ظهر
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site,
how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:03 قبل از ظهر
Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:31 قبل از ظهر
Valuable information. Fortunate me I found your web site by chance, and I am shocked why this twist of fate did not took
place earlier! I bookmarked it.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:26 قبل از ظهر
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning
this article and also the rest of the site is very good.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:20 قبل از ظهر
An interesting discussion is definitely worth comment.
I do think that you ought to write more on this subject,
it may not be a taboo matter but typically folks don't speak about these topics.
To the next! All the best!!
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:20 قبل از ظهر
This paragraph will help the internet viewers for setting
up new webpage or even a weblog from start to end.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:13 قبل از ظهر
Hello there! This post couldn't be written any better!
Going through this article reminds me of my previous roommate!
He always kept talking about this. I'll send this
information to him. Fairly certain he'll have a good
read. Thank you for sharing!
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:12 قبل از ظهر
It's truly very difficult in this busy life to listen news
on TV, thus I simply use internet for that purpose, and take the most recent information.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:09 قبل از ظهر
Hi Dear, are you genuinely visiting this site daily, if so afterward
you will without doubt obtain nice knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار تلگرام
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل